Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Sư Lư 1- Na Son - ĐBĐ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 01666062566
 02/11/18  Bản tin trường  10
trẻ học múa
 02/11/18  Bản tin trường  7
nội dung bài
 27/10/18  Tin tức  11
Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp học 
 29/09/18  Tin tức  18
Trong năm học 2018-2019 là năm học tiếp theo lòng ghép các chuyên đề phát triển vận động và là năm thực hiện lồng ghép đạo đức phong cách Hồ chí Minh vào các hoạt động giáo dục cho trẻ