Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Sư Lư 1- Na Son - ĐBĐ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 01666062566
 30/01/18  Tin tức từ Phòng  129
Sáng ngày 22 tháng 1 năm 2018 đơn vị  trường đã được  các thành viên giám khảo đại diện cho cum trường về chấm  xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm  
 30/01/18  Tin tức từ Phòng  123
Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2018 trường Mầm non Sư Lư long trọng tổ chức đón bằng  công nhận trường Mầm non đạt chuẩn mức độ I
 22/01/18  Tin tức từ Phòng  124
Phong trào thi đua dạy tốt học tốt luôn là điểm sáng của trường và đã đưa vào các đợt thi đua trong năm học
 22/01/18  Tin tức từ Phòng  134
Để chuẩn bị tốt cho lễ tổ chức đón trường chuẩn quốc gia mức độ I của trường mầm non Sư Lư diễn ra vào 18/01/2017
 13/01/18  Tin tức từ Phòng  149
Để nâng cao nhận thức trong việc sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm;